Xu hướng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

Du lịch bền vững đem đến tiềm năng rất lớn để phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch xanh... Du lịch bền vững là gì? Những địa điểm nào du lịch bền vững nổi tiếng Việt Nam? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!
Du lịch bền vững Du lịch bền vững góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng môi trường (Ảnh: sưu tầm)
Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển du lịch bền vững. Điều này được nhìn nhận rõ thông qua số liệu khách du lịch ghé đến Việt Nam tăng lên hàng năm và hệ thống di sản được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.
1. Khái niệm phát triển du lịch bền vững là gì?
Khái niệm du lịch bền vững được hiểu là việc phát triển, cung cấp các hoạt động du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch và người dân bản địa. Tuy nhiên, vẫn phải duy trì được công tác bảo tồn, tôn tạo các nguồn tài nguyên nhằm phát triển hoạt động du lịch trong tương lai. Du lịch bền vững được yêu cầu phải giữ được các giá trị văn hóa, sinh học, hệ sinh thái nguyên vẹn, vừa thỏa mãn được các nhu cầu về thẩm mỹ, kinh tế, xã hội của con người. Hay nói cách khách, du lịch bền vững là loại hình du lịch giúp làm giảm thiểu các chi phí, nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch với chủ thể cộng đồng và môi trường tự nhiên.
Du lịch bền vững Nhiều địa điểm du lịch bền vững nổi tiếng ở Việt Nam thu hút du khách (Ảnh: sưu tầm)
2. Ý nghĩa của phát triển du lịch bền vững
2.1. Du lịch bền vững đem lại sự phát triển kinh tế
Du lịch bền vững mang đến nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế, tạo ra thu nhập công bằng và ổn định cho cộng đồng địa phương và các bên liên quan. 
Ví dụ về mô hình du lịch bền vững ở Việt Nam đơn giản như từ việc khai thác các đặc sản văn hóa của một vùng miền, dân địa phương trong vùng có thể có thêm thu nhập, nâng cao đời sống bởi có khách du lịch đến tham quan, sử dụng dịch vụ du lịch, mua các sản phẩm đặc trưng vùng miền, của vùng. 
Du lịch bền vững Phát triển du lịch bền vững giúp nhiều người được hưởng lợi, có công ăn việc làm (Ảnh: sưu tầm)
2.2. Bảo vệ môi trường sống
Phát triển du lịch bền vững có thể giúp bảo vệ môi trường sống. Loại hình du lịch này có tác động thấp đến môi trường tự nhiên. Ngoài việc giảm thiểu các tác động đến môi trường còn giúp cho môi trường sống của con người được đảm bảo, qua đó con người được hưởng lợi.
Du lịch bền vững Du lịch phát triển bền vững tạo sự hài hòa cho môi trường sinh sống của con người (Ảnh: sưu tầm)
2.3. Giảm thiểu tệ nạn xã hội
Phát triển du lịch bền vững giúp giảm bớt tệ nạn xã hội thông qua việc cung cấp công ăn việc làm cho người dân địa phương. Nhìn sâu hơn, du lịch bền vững giúp hoạt động khai thác tài nguyên trở nên khoa học, có ý thức, đảm bảo tài nguyên sinh sôi, phát triển để thế hệ tương lai tiếp nối và tận dụng. 
Du lịch bền vững Du lịch phát triển bền vững đem đến nhiều cơ hội việc làm (Ảnh: sưu tầm)
3. 9 nguyên tắc phát triển du lịch bền vững
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, muốn phát triển bền vững đòi hỏi sự nỗ lực chung của toàn xã hội. Mục tiêu của phát triển bền vững mang tới sự hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường nhưng không làm ảnh hưởng tới tương lai. Để thực hiện những mục tiêu trên, cần xác định được các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững, lấy làm kim chỉ nam cho những hoạt động tiếp theo, giúp du lịch phát triển bền vững trong tương lai.
1. Khai thác sử dụng nguồn lực một cách hợp lý: Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển du lịch. Việc sử dụng, bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên văn hóa xã hội là hết sức cần thiết đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, khai thác phục vụ hoạt động du lịch dựa trên sự tính toán nhu cầu hiện tại.
2. Giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên: Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ở mức vừa đủ một mặt giúp cho việc phục hồi tài nguyên thiên nhiên, mặt khác giảm chất thải ra môi trường. Các tài nguyên thiên nhiên cần được quy hoạch, quản lý tránh sự khai thác một cách ồ ạt hoặc phát triển nóng.
3. Duy trì bảo tồn sự đa dạng thiên nhiên, xã hội và nhân văn: Cần trân trọng tính đa dạng của thiên nhiên, xã hội, môi trường của điểm đến, đảm bảo nhịp độ, quy mô và loại hình phát triển du lịch, để bảo vệ tính đa dạng của văn hóa địa phương. Xem xét quy mô và sức chứa của mỗi vùng, giám sát chặt chẽ các hoạt động du lịch đối với động thực vật, lồng ghép các hoạt động du lịch vào các hoạt động của cộng đồng dân cư, ngăn ngừa sự thay thế các ngành nghề truyền thống lâu đời bằng các ngành nghề hiện đại. Phát triển du lịch phù hợp với văn hóa bản địa, phúc lợi xã hội, nhu cầu của sự phát triển, đảm bảo quy mô, tiến độ của các loại hình du lịch nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa du khách và dân cư sở tại...
4. Phát triển du lịch phải đặt trong quy hoạch tổng thể của kinh tế xã hội: Sự tồn tại lâu dài của ngành Du lịch phải nằm trong khuôn khổ chiến lược của quốc gia, vùng, địa phương về kinh tế - xã hội. Để đảm bảo sự phát triển, ngành Du lịch cần phải tính tới nhu cầu trước mắt của cả người dân và du khách, trong quy hoạch cần phải thống nhất các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, tôn trọng chiến lược của quốc gia, vùng, lãnh thổ, địa phương. Phát triển ngành Du lịch phải phù hợp với địa phương, phù hợp với quy hoạch mà địa phương giao cho, sự phát triển đó mới bền vững và lâu dài.
5. Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế cho địa phương: Với tính đặc thù liên ngành, phát triển bền vững không phải chỉ riêng nó mà kéo theo nhiều lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực du lịch, việc hỗ trợ cho ngành nghề khác không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoạt động du lịch mà còn hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp gián tiếp tham gia vào hoạt động này, từ đó dẫn đến hỗ trợ kinh tế cho địa phương.
6. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển bền vững du lịch: Việc tham gia của cộng đồng địa phương là một nhân tố đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững. Khi cộng đồng địa phương được tham gia phát triển du lịch sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho du lịch, vì sự tham gia của cộng đồng địa phương sẽ gắn quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cư dân đối với sự phát triển chung của du lịch.
7. Lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng có liên quan: Tham khảo ý kiến của các bên liên quan và cộng đồng dân cư, các tổ chức trong và ngoài nước, phi chính phủ, chính phủ với các ý kiến cho dự án, là nguyên tắc quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Chia sẻ lợi ích của các bên nhằm mục đích hài hòa về lợi ích trong quá trình thực hiện.
8. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực: Với phát triển du lịch bền vững, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ vô cùng cần thiết. Lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch đang thiếu hụt một lượng rất lớn, lao động được đào tạo có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được nhu cầu chung của ngành. Một lực lượng lao động đào tạo kỹ năng thành thạo, không những mang lại lợi ích về kinh tế cho ngành mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.
9. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học ngành Du lịch: Để du lịch trở thành ngành kinh tế chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đào tạo và thực hiện hoạt động phát triển du lịch. Các thành tựu khoa học công nghệ về du lịch trong các lĩnh vực thời gian qua đã trở thành những nền tảng khoa học quan trọng với tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch.
10. Đào tạo đúng mức, nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường giúp nâng cao lòng tự hào nghề nghiệp và tăng cường sản phẩm du lịch đối với du khách và ngành du lịch.
 
4. 17 mục tiêu phát triển du lịch bền vững
- Xóa đói, giảm nghèo dưới mọi hình thức ở khắp vùng miền
- Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và cải thiện dinh dưỡng
- Nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, đảm bảo sức khỏe
- Nâng cao cơ hội học tập cho mọi người, đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng Tiến tới bình đẳng giới, trao quyền cho cả phụ nữ và trẻ em gái
- Quản lý bền vững nguồn nước, cải thiện, đảm bảo các điều kiện vệ sinh cho con người
- Hướng tới việc tiếp cận năng lượng với mức giá hợp lý, tin cậy, bền vững 
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ hội việc làm tốt cho mọi người
- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, rộng mở và bền vững
- Giảm bớt sự bất bình đẳng ở mỗi quốc gia và giữa các quốc gia khác nhau
- Xây dựng các khu dân cư, đô thị mở cửa an toàn, vững chắc 
- Đảm bảo và nắm chắc các mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững
- Ứng phó với biến đổi khí hậu và các tác động xấu của nó
- Lưu giữ, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên từ đại dương cho phát triển bền vững
- Bảo vệ, sử dụng bền vững và tái tạo các hệ sinh thái trên cạn, tài nguyên rừng, chống sa mạc hóa, xói mòn đất và mất đa dạng sinh học
- Xây dựng các thể chế hiệu quả, thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững
- Thúc đẩy cách thức thực hiện, tạo sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu nhằm phát triển bền vững
Du lịch bền vững Du lịch đem lại nguồn thu lớn cho địa phương (Ảnh: sưu tầm)
5. Xu hướng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam
Du lịch nói chung và du lịch bền vững nói riêng đang dần trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Đặc biệt, phát triển du lịch bền vững góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng môi trường. 
Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch bền vững thu hút du khách, với rất nhiều những danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng có nhiều giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời. 
Minh chứng là du lịch Việt Nam những năm vừa qua thu hút được một lượng lớn khách du lịch đến tham quan và được biết đến rộng rãi hơn. 
Hiện xu hướng du lịch phát triển bền vững ở Việt Nam ngày càng được chú trọng, có thể thấy qua việc các doanh nghiệp tổ chức phát triển du lịch dựa trên nguyên tắc phải đi kèm với việc tạo lợi nhuận cho cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cân bằng phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên.
Du lịch bền vững Phát triển du lịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên (Ảnh: sưu tầm)
6. Gợi ý địa điểm phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam
6.1. Vịnh Hạ Long
Đến du lịch vịnh Hạ Long, du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan đẹp, khám phá vùng không gian văn hóa độc đáo với những dấu tích về đời sống cư dân bản địa qua nhiều thế kỷ. Du lịch Hạ Long, du khách sẽ cảm nhận rõ nét sức hút của điểm đến Vịnh Hạ Long đang dần hoàn thiện để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Du lịch bền vững Vịnh Hạ Long là tiềm năng độc đáo để Quảng Ninh phát triển du lịch (Ảnh: sưu tầm)
6.2. Kiến trúc nghệ thuật cung đình Huế
Kiến trúc nghệ thuật cung đình Huế là một hạng mục trong chiến lược phát triển du lịch Huế, phát huy các giá trị văn hóa di sản. Địa điểm du lịch thu hút đông du khách, qua đó giới thiệu, phát huy giá trị di sản, đồng thời sử dụng nguồn thu từ du lịch để trực tiếp đầu tư trở lại cho bảo tồn di sản.
Du lịch bền vững Du lịch Huế, khám phá kho tàng di sản văn hóa phong phú là trải nghiệm thú vị (Ảnh: sưu tầm)
6.3. Phát triển du lịch bền vững ở Đà Nẵng - Phố cổ Hội An
Các địa điểm du lịch Hội An đang dần được mở rộng, có các giải pháp đầu tư phát triển phù hợp. Từ không gian du lịch phố cổ, làng nghề đa dạng như làng gốm Thanh Hà… đến các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, homestay đều rất được chú trọng, hướng tới phát triển du lịch bền vững ở Hội An.
Du lịch bền vững Phố cổ Hội An – điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam (Ảnh: sưu tầm)
6.4. Chợ nổi Cái Răng - Địa điểm du lịch Cần Thơ
Chợ nổi Cái Răng - Địa điểm du lịch Cần Thơ đang được chú trọng phát triển các dự án du lịch xanh nhằm bảo tồn và phát triển du lịch. Có thể thấy rõ qua các hoạt động như xây dựng mô hình thu gom rác thải trên sông, đảm bảo trật tự, mỹ quan, an toàn khi tham gia giao thông đường thủy…
Du lịch bền vững Du lịch Cần Thơ đừng quên khám phá chợ nổi Cái Răng (Ảnh: sưu tầm)
6.5. Hệ thống sinh thái biển tại Nha Trang
Du lịch Nha Trang du khách có thể ghé đến hòn Tre, hòn Tằm… để trải nghiệm hệ thống sinh thái biển đa dạng tại những khu vực này. Nơi đây nổi tiếng có những bãi tắm đẹp, dài, có khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái biển độc đáo.
Du lịch bền vững Du lịch sinh thái biển Nha Trang đang hướng tới phát triển bền vững (Ảnh: sưu tầm)
6.6. Hệ thống biển đảo tại Phú Quốc
Hệ thống biển đảo du lịch Phú Quốc có tiềm năng lớn để xây dựng nền du lịch phát triển bền vững. Thông qua các chiến lược tăng cường đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, cơ sở hạ tầng du lịch, tăng chất lượng đội ngũ nhân lực du lịch, đem đến sự khác biệt và đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển.
Du lịch bền vững Phát triển du lịch bền vững ở Phú Quốc hướng tới môi trường xanh (Ảnh: sưu tầm)
>>> Đăng ký hội viên Pearl Club MIỄN PHÍ ngay hôm nay để tận hưởng các đặc quyền ưu đãi tại hệ sinh thái Vinpearl.
Tổng hợp
Hotline 0915 085 530
Liên hệ qua Zalo
Messenger